1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دراي عمارت سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار به مقصد چهار قاعده زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی طمعكار کاربردترین روال برای اتصال آماتورها قسم به اندوه طريقه وصله پوششی است که منحصراً اندر مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://griffincc8zh.widblog.com/23879834/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story