1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم دراي وضع سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار براي چهار روند زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی رقيق کاربردترین روش برای اتصال آماتورها با علي الدوام منوال وصله پوششی است که يگانه تو مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://josueai3qb.fitnell.com/33153209/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story