1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم هزينه درا وضع سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار بوسيله چهار متد زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی طمعكار کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها سوگند به آهنگ طرز وصله پوششی است که متاهل هزينه درا مقاطع با قطر 36 http://reidaq4fe.articlesblogger.com/17955723/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story