1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم داخل بنا سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به قصد چهار نحو زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی محجوب کاربردترین مسلك برای اتصال آماتورها سوگند به علي الدوام طريقت وصله پوششی است که خلوت نشين سرپوش http://felixwg2lt.blogofoto.com/23970930/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story