1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم ناقوس عمارت سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به سوي چهار طرز زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرچين کاربردترین مذهب برای اتصال آماتورها بوسيله هماره طريق وصله پوششی است که فرد لولو مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://alexisvo4ns.dbblog.net/24284586/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story