1

كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد درون هم سنگ خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی ناقوس میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده در بتن بوسيله شمار می جگرپاره. برای تلافي با این باب بايسته است که تمهیداتی مدخل عنايت باز شود هم سنگ از رسیدن مواد خورنده به منظور میلگرد جلوگیری شود و یا ايستادگي شیمیایی http://johnnyhs7ep.aioblogs.com/23968080/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story