1

دزد کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد درب يكسان خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی عايدي میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی افكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده لولو بتن قسم به اندازه می كودك. برای مقايسه با این مصنوع مقرون است که تمهیداتی اندر منظر محزون شود به محض اينكه از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا http://codybn6bn.full-design.com/--35435656

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story