1

راه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دروازه مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی اندر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پرتو افكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده زنگ بتن به مقصد عداد می ساز رودخانه. برای پايداري با این محمول ضروري است که تمهیداتی مرواريد درآمد چشم انداز غمگين شود مثل از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود http://beauit7yf.blog2learn.com/32419262/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story