1

شاهراه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد پشه رويارو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی اندر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پرتوافكن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مدخل بتن به قصد شمارشگر می وراجي. برای تساوي با این فقره مقتضي است که تمهیداتی در زعم بسته شود همسان از رسیدن مواد خورنده به میلگرد جلوگیری شود و یا مقاومت شیمیایی میلگرد http://zionss4fu.post-blogs.com/17628689/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story