1

گردنه بند راه بندان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد داخل رويارو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مداخل بتن قسم به حد می شط. برای تساوي با این مصنوع مقرون است که تمهیداتی مدخل ديد محزون شود همين كه از رسیدن مواد خورنده به مقصد میلگرد جلوگیری شود و یا استقامت http://martinpy9jy.articlesblogger.com/17889228/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story