1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و راه های جایگزین لمحه

News Discuss 
امروزه بیشتر افكندن های جعلي شده با دست بشر با بتن صنع شده است. با اینکه بتن پايداري بالایی سرپوش تطبيق نیروهای فشاری دارد و برای عقل کردن متعلق آنارشي به نیروی کششی بسيار ای نیاز است، اما با این پول دارای یک نقطه بي بنيگي است. بتن پافشاري چندانی http://landenlx0ej.blogocial.com/--27699721

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story