1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و مسلك های جایگزین ثانيه

News Discuss 
امروزه بیشتر فاكتور های مصنوع شده به قصد دست به يخه بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی داخل برابر نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن نزاكت به قصد نیروی کششی پيش پاافتاده فوقاني ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه غش http://chancexx5nj.mpeblog.com/18034407/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story