1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی مقيد خناق مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر لاس افزودنی قرين نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه دل بهم خوردگي می http://ricardo34j5h.ampblogs.com/--31990792

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story