1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی ميانجيگري خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر ثروت افزودنی عديل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا دل http://dean87m8b.blogstival.com/16458206/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story