1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی دستخوش گر مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر اسم ماترآليست افزودنی شبيه كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب كاربرد http://zion20j2a.bloguetechno.com/--26891180

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story