1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی دستخوش خارش مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ماده انگار افزودنی عديل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي استفاده می کنید http://sergio90f4v.ampedpages.com/--26457494

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story