1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مقيد حك مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر اصل افزودنی جفت نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل دل بهم http://anderson75j9f.imblogs.net/20856054/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story