1

فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل اختصاصي خود را نیاز دارند.

News Discuss 
چرخه خیاطی صنعتی، صقر چرخاب خیاطی خانگی، چرغ خیاطی سردوز و تيركمان خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه بوسيله نوع کاربردی که از چرخه خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به كمان خیاطی خود اضافه کنید و نفس را مجهزتر کنید. یکی http://andre1bu27.articlesblogger.com/14941999/0

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story