1

در هنگام ارگاسم و آمیزش چه اتفاقی می افتند ؟

News Discuss 
در هنگام ارگاسم و آمیزش چه اتفاقی می افتند ؟ آخرین مرحله آمیزش رابطه زناشوئی ، رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم است. رسیدن به این مرحله، سبب تغییرات گسترده ای در بدن می شود.زمانی که زن و مرد در اثر کنش جنسی تحریک می شوند ، تپش قلب http://sanykala.parsiblog.com/Posts/4/%d8%af%d8%b1+%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b3%d9%85+%d9%88+%d8%a2%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%b4+%da%86%d9%87+%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a+%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af+%d8%9f/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story