1

آیا نیاز به ثبت شرکت خود دارید؟

News Discuss 
تقریباً کلیه سازمانها در کانادا باید جداگانه از مالکیتهای شخصی که فقط با استفاده از نام قانونی صاحب مالک و بدون هیچ گونه هزینه ای افزوده می شود ، نام تجاری خود را در مناطق یا مناطق خاص خود ثبت کنند. هر نوع مالکیت تجاری دیگری ، از جمله سازمانها http://registrationsteps.avablog.ir/post/8/%D8%A2%DB%8C%D8%A7+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story