1

پرسونال برندینگ چیست ؟

News Discuss 
برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از همگي موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را مدخل اداره مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که لولو این زمینه مالك زعم نباشد. بنابراین شاید مطرح کردن این مناقشه از وقت کسی مربع من، که خود یک برند شخصی محسوب http://elliott48ps0.review-blogger.com/10830194/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story